Privacyverklaring

Het contingent hecht veel belang aan de privacy van leden, leiding, ouders en sympathisanten. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken. We doen dit steeds in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) EU 2016/679, die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

Algemene informatie contingent:


Belgisch Contingent World Scout Jamboree
Rue de Dublin 21
1050 Ixelles
http://www.jamboree2023.be/

Het contingent is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. De gegevens van leden, leiding en IST worden echter ook verzameld in opdracht van de World Scout Jamboree 2023 Organisation. Hiervoor treedt het contingent op als verwerker.

Jouw rechten

Je hebt heel wat rechten. Hieronder kan je een duidelijk overzicht vinden van die rechten en hoe je ze kan uitoefenen. Als we jou om een toestemming tot gegevensverwerking hebben gevraagd, dan kan je zelf die toestemming op elk moment opnieuw intrekken. 

1. Gegevens inkijken

Wil je een overzicht van alle gegevens die wij in ons bezit hebben, neem dan contact op met het CMT via een mail te sturen info@jamboree2023.be met als bijlage een kopie van je identiteitskaart.

2. Gegevens verbeteren of aanvullen

Zijn bepaalde gegevens die we bijhouden niet meer correct? Dan kan je die steeds laten aanpassen of aanvullen.

3. Gegevens verwijderen

Je kan vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen in onder andere volgende gevallen:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden.
 • De verwerking werd uitgevoerd met jouw expliciete toestemming en je wil deze intrekken.
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

4. Gebruik van gegevens beperken

Een aantal gegevens verwerken we op basis van het gerechtvaardigd belang van onze organisatie. Ben je het hiermee oneens, dan kan je je daartegen verzetten. In de meeste gevallen zullen we aan deze vraag kunnen voldoen; tenzij er een ernstige reden is om dit niet te doen.

Rechten uitoefenen

We helpen je graag bij het uitoefenen van je rechten. Probeer steeds gedetailleerd weer te geven welk(e) recht(en) je wenst uit te oefenen; we proberen je dan zo goed mogelijk te helpen. Om aan je vraag te voldoen, zullen we in de meeste gevallen jouw identiteit controleren. In dat geval zal een kopie van jouw identiteitskaart gevraagd worden. Zo voorkomen we dat iemand anders jouw gegevens gebruikt of misbruikt.

Voor alle vragen, opmerkingen of klachten omtrent privacy kan je contact opnemen met het CMT via info@jamboree2023.be.

Ben je niet tevreden met ons antwoord of zoek je meer informatie? Dan kan je steeds terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Welke gegevens verzamelen we?

 • Identificatiegegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en lidnummer.
 • Persoonlijke gegevens zoals geslacht, geboortedatum en leeftijd.
 • Medische gegevens zoals bloedgroep, dieet, inentingen, medicatie, eventuele ziektes of aandoeningen, bijzondere aandachtspunten voor leiding bij sociale omgang, bij sporten, hygiëne of beperkingen.
 • Je gezinssituatie zoals gezinssamenstelling en contacten in geval van nood.
 • [VB6] 
 • Afbeeldingen, zoals foto’s gemaakt tijdens activiteiten en evenementen.


Waarom verzamelen we deze gegevens?

Het contingent verwerkt heel wat gegevens in het kader van het lidmaatschap en de bijhorende contractuele relatie. De gegevens worden onder andere gebruikt voor:

 • Een vlotte werking van het contingent en de ledenadministratie.
 • Communicatie over de werking van het contingent.
 • Het organiseren van activiteiten en evenementen.
 • Het versturen van nieuwsbrieven.

Het verstrekken van de identificatiegegevens en persoonlijke gegevens is verplicht voor het lidmaatschap bij het Belgisch Contingent van de World Scout Jamboree. Indien deze gegevens niet verstrekt worden, kan er geen aansluiting zijn. 

Medische gegevens worden verwerkt om leiding in staat te stellen voldoende zorg en de nodige aandacht te geven aan elk lid of elke deelnemer aan activiteiten of evenementen. De verwerking van medische gegevens gebeurt steeds door middel van expliciete toestemming van ouder(s), voogd of meerderjarig lid.

Verkrijgen van de gegevens

Gegevens worden rechtstreeks verkregen van de betrokkene en/of zijn ouder(s) of voogd.

Bewaartermijn

Het contingent bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Hierbij moeten wij rekening houden met verschillende wettelijke termijnen.

Nagenoeg alle gegevens worden ten laatste 1 jaar na het beëindigen van het project vernietigd, met uitzondering van de medische gegevens. Deze worden ten laatste 6 maanden na afloop van het project vernietigd.

Toegang tot de gegevens

Onze leiding heeft toegang tot de persoonsgegevens van alle leden en leiding, dit in het kader van hun werkzaamheden en de organisatie van het contingent.

Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven of verkocht aan derden.

Wijzigingen aan deze verklaring

Deze privacyverklaring kan steeds aangepast worden. De meest recente versie kan steeds geraadpleegd worden via http://www.jamboree2023.be/