Annulatieverzekering

Na onderhandelingen en besprekingen met diverse verzekeraars, lanceren we volgend voorstel tot annulatieverzekering. Onze keuze is gevallen op het voorstel van Europ Assistance. Iedere deelnemer is vrij om te kiezen of hij/zij hier al dan niet op wil intekenen. 

Hieronder vind je de Algemene Voorwaarden evenals de Informatiefiche terug met betrekking tot de gedekte gebeurtenissen. Let op, deze zijn enkel van toepassing voor de periode van onze reis, rondreis en het verblijf op de World Jamboree in Zuid Korea. De annulatieregeling is dus niet van toepassing mocht je vroegtijdig uit het project stappen.

Bij verdere vragen over reizen in coronatijden kan je de meeste antwoorden vinden op volgende link:
De reisverzekering om te reizen in Coronatijden (europ-assistance.be)

Hoe intekenen?

Je kan uiterlijk tot 30 juni 2022 intekenen op deze annulatieverzekering. Intekenen kan door het formulier onderaan de pagina (onder Downloads) in te vullen en te ondertekenen en vervolgens het ingescande document als pdf te uploaden op volgende link: Uploadlink formulier annulatieverzekering

De kostprijs van deze annulatieverzekering bedraagt €150. Het maximumbedrag van vergoeding bij annulatie is €3500. Het bedrag dient overgeschreven te worden op onze rekening BE44 3631 2790 4745 met als mededeling: “AV – 2 eerste letters voornaam + 2 eerste letters achternaam + geboortedatum (jjjj/mm/dd)“.


Indien je ook o.a. quarantaine wegens covid-19 als annulatievoorwaarde wenst, kan je een jaarcontract afsluiten bij de verzekeringsmaatschappij Allianz Global Assistance. Deze biedt drie mogelijkheden aan:

  • Travel Service = €379 (max. terugbetaling €2500)
  • Gold Service = €489 (max. terugbetaling €2500)
  • Royal Service = €599 (terugbetaling van €3500)

Wie voor één van deze drie formules interesse heeft, verwijzen we graag rechtstreeks door naar zakenkantoor Assuco, Pieter Moreels, pieter@zakenkantoorassuco.be of 09 360 07 22.


Documenten