Veelgestelde vragen

Inschrijving

Moet ik nog ingeschreven zijn in mijn associatie om me te kunnen inschrijven?

Wij verwachten van alle jamboreanen dat ze gedurende heel het jamboree traject aangesloten zijn bij hun associatie.

Is er een maximum deelnemersaantal voor België? Hoeveel Belgen verwachten we dat er meegaan op Jamboree?

Het Belgische contingent mag maximum met 4.500 zijn. In de lijn van de vorige jamborees buiten de EU verwachten wij ongeveer 500 à 600 deelnemers. De vorige Jamboree in Noord-Amerika waren we uiteindelijk met 879 deelnemers.

Mag ik samen met een vriend(in) in een unit zitten?

We verdelen de units zo gevarieerd mogelijk, op basis van geografische spreiding, geslacht en leeftijd. Om de snelle integratie van elk lid in een nieuwe unit te vergemakkelijken, proberen we ervoor te zorgen dat leden die elkaar kennen, niet in dezelfde unit terechtkomen.

Ik wil mee als deelnemer maar ik ben een paar weken te oud/te jong. Kan ik toch nog mee?

Aan de leeftijd voor deelnemers kunnen we niets wijzigen, die is opgelegd door de World Organisation of Scouting Movements (WOSM). Een dag te oud en je kan niet meer mee als deelnemer (maar wel als IST), een dag te jong en je moet 4 jaar wachten tot de volgende World Jamboree.

Wat als er onvoldoende leiding is?

Indien er niet genoeg leiding is, vragen we aan IST’ers of sommigen van hen leiding willen worden. Uiteraard is dat nooit een verplichting. Indien we dan nog niet genoeg leiding hebben, voeren we verder promo en kijken we binnen de vijf associaties of er nog geïnteresseerden zijn.

Wanneer weten we of we leiding of IST zijn?

Eind december 2021 weten we hoeveel leiding er nodig zal zijn. Op het eerste leiding/IST-weekend in maart 2022 zal de indeling van de leidingsploegen gefinaliseerd zijn.

Ik wil graag leiding worden maar ik ben nog geen 21. Is dat mogelijk?

Eerst en vooral proberen we de leidingsploegen rond te krijgen met +21-jarigen (geboren voor 2002). Lukt dat niet, dan kan het al eens zijn dat we naar iets jongere leiding gaan kijken. En dan gaan we kijken naar ervaring in de jeugdwerking, gevolgde cursussen, internationale kampervaring, …. om te kijken wie er in aanmerking komt.

Algemeen

Gaan er dokters mee?

Met het Belgische contingent gaat er minimum één arts mee, dat kunnen er meer zijn afhankelijk van het aantal inschrijvingen. https://jamboree2023.be/nl/vacature-arts/

Moet ik zakgeld meenemen?

Het is zeker aangeraden een zakcentje mee te nemen, om een souvenirtje te kopen of iets te gaan drinken met je nieuwe vrienden. Naarmate de Jamboree nadert, zullen we hierrond aanbevelingen publiceren.

Welk materiaal is voorzien en wat moeten de deelnemers zelf meebrengen?

Het materiaal dat je zelf zou meenemen naar een scoutskamp, neem je ook mee op Jamboree. Een gedetailleerde lijst wordt enkele maanden voor de jamboree meegedeeld. Kort samengevat is dat kledij, slaapgerief, wasgerief, eetgerief,… De rest voorziet het Belgisch Contingent.

Wat zijn de richtlijnen rond het uniform?

Dat is afhankelijk van elke associatie en bepaald op nationaal niveau. De juiste uniform-richtlijnen komen nog op de website.

IST

Moeten IST’ers op Jamboree alleen maar werken?

IST’ers werken in internationale patrouilles maar voor hen wordt ook een aangepast activiteitenprogramma voorzien, alsook voldoende vrije tijd. Op die manier is de Jamboree voor iedereen een verrijkende ervaring.

Kan ik ergens terugvinden welke taken IST’ers op een Jamboree kunnen doen? En mag je zelf kiezen wat je doet?

We hebben voorbeeldtaken van de vorige Jamborees, die je tijdens een van de voorbereidende activiteiten zal kunnen inkijken. Ongeveer een half jaar voor de start van de Jamboree zal je dan je top 3 kunnen geven.

Voorbereidende activiteiten

Jullie vragen een engagement voor het ganse project. Wat als we echt niet mee kunnen gaan op weekend?

Het is belangrijk dat je aan zo veel mogelijk activiteiten deelneemt. Kan je echt niet deelnemen aan een van de activiteiten, dan verwachten we dat je ons ruim op voorhand verwittigt. Indien mogelijk kom je ook liefst naar een deel van de activiteit in kwestie, zelfs al is het maar een halve dag.

Financiën en admin

Wat zijn de betalingstermijnen?

  • Schijf 1 (700€) : 1 december 2021
  • Schijf 2 (700€) : 1 maart 2022
  • Schijf 3 (700€) : 1 juli 2022
  • Schijf 4 (700€) : 1 oktober 2022
  • Schijf 5 (700€) : 1 januari 2023

Op het rekeningnummer BE44 3631 2790 4745 met volgende mededeling: Schijf X 2 eerste letters voornaam + 2 eerste letters achternaam + geboortedatum (jjjj/mm/dd).  

Bijvoorbeeld: Noor Witvrouwen 25/06/1994 zal als mededeling van de betaling Schijf 1 het volgende schrijven: “Schijf 1 NOWI 1994/06/25”.

Ik heb 3 kinderen die op Jamboree willen gaan. Is er een mogelijkheid tot korting of een aangepast spreidingsplan?

Bij betalingsmoeilijkheden zoeken we samen naar een oplossing. Kortingen worden er niet gegeven, op vraag kan er een aangepast spreidingsplan overeengekomen worden.

Zijn er financiële acties voorzien zodat de leden hun deelname kunnen bekostigen?

Er worden geen financiële acties vanuit het Belgische contingent voorzien. Er zullen wel ideeën gegeven worden omtrent welke acties er kunnen ondernomen worden en dit zowel individueel als met meerdere deelnemers.

Wat gebeurt er als ik door omstandigheden moet annuleren?

Om hiervoor ingedekt te zijn, kan er een optionele annulatieverzekering afgesloten worden. Meer informatie volgt hier nog over.

Welke verzekeringen zijn wel/niet inbegrepen?

Een reisbijstand sluiten wij af. Een annulatieverzekering zullen we optioneel aanbieden.

In Zuid-Korea

Wanneer kennen we het programma van de voorreis?

De voorreis wordt uitgewerkt in een werkgroep samen met IST en leiding en zal in 2022 vorm krijgen. Hoe de voorreis er finaal zal uitzien, zal waarschijnlijk pas in het voorjaar van 2023 gekend zijn.

Gaan we op voorreis of voorkamp?

Bij een voorkamp verblijven we meer op een vast kampterrein en gaan er daar activiteiten en workshops door. Bij een voorreis gaan we meer dingen bezoeken, kunnen we meer rondtrekken, zijn er meer excursies etc. Wij gaan waarschijnlijk op voorreis.

Kunnen IST meer op voorreis?

De IST gaan mee op voorreis, maar zij zullen twee dagen vroeger naar het Jamboreeterrein gaan. Op dat moment is er een speciale openingsceremonie voor IST en een IST-training voorzien. Het vormt de gelegenheid bij uitstek om met IST’ers van andere landen te verbroederen.

Hoe worden de activiteiten op de Jamboree ingedeeld? Kan iedereen aan alle activiteiten deelnemen?

Tijdens voorgaande edities werd er met een ticketsysteem gewerkt. Dan krijg je ticketjes die je per activiteit kan verdelen, zodat iedereen aan een zo groot mogelijk aantal activiteiten kan deelnemen. Hoe het in Zuid-Korea praktisch in zijn werk zal gaan, weten we nog niet, maar we kunnen wel al zeggen dat het activiteitenaanbod ter plekke gigantisch is!

Is er ook vrije tijd? Kan je op bezoek bij vriend(inn)en? Zijn de afstanden die op het terrein af te leggen zijn, echt zo groot?

Er is vrije tijd. De Jamboree voorziet af en toe een vrije halve dag voor (internationale) contacten. Ook na het avondeten is er tijd voor je unit en is het met je leiding af te spreken of je dan je kennissen kan gaan bezoeken. De afstanden op het terrein kunnen wel groot zijn, afhankelijk van het subcamp waar je terechtkomt.

Kan ik als ouder de Jamboree bezoeken? Waar vind ik meer info hierover?

Op voorgaande jamborees werden er bepaalde bezoekersdagen voorzien. Die zijn niet door het Belgisch contingent georganiseerd, maar door de organisatie van de Jamboree ter plaatse en kost geld. Je reserveert dus je bezoek bij hen. Wees er ook van bewust dat bepaalde delen van het Jamboreeterrein verboden terrein zijn voor externen, en dat het zou kunnen dat een deel van de Belgen op excursie is wanneer je op bezoek komt.

Is er een thema?

“Draw your dream” is het algemene thema van de Jamboree. Daarnaast biedt het Belgisch Contingent ook een eigen thema aan, dat binnenkort wordt aangekondigd.

Reis en nareis

Kan leiding nog een voor- of nareis doen?

We vertrekken sowieso allemaal samen, als één contingent. Het is niet mogelijk om ter plekke aan te sluiten. Wat een eventuele nareis betreft, in de eerste plaats zorgen we ervoor dat er voldoende leiders zijn die de deelnemers terug naar België kunnen begeleiden. Vervolgens kunnen we eventuele verzoeken om langer te blijven na de Jamboree, inwilligen. Bemerk wel dat we geen terugbetaling van het retourticket kunnen voorzien.

Hoe en wanneer vertrekt het Belgisch contingent vanuit België?

Juiste vertrek data zijn nog niet gekend. Eerst moeten wij weten met hoeveel deelnemers wij zullen zijn en vliegtuigtickets kunnen pas één jaar op voorhand geboekt worden. Meer informatie zal gecommuniceerd worden in het najaar van 2022. Plan zeker geen andere vakanties in de periode van 24/07/2023 tot en met  14/08/2023.

Met welke luchtvaartmaatschappij(en) vertrekt het Belgisch contingent naar Zuid-Korea?

 Dit is nog niet gekend. Vliegtuigtickets kunnen pas 1 jaar voor het vertrek geboekt worden.

Wanneer komt het Belgisch contingent terug aan in België?

Op 12 augustus 2023 verlaten we SanManGeum. Tussen 13 en 15 augustus komen we dan terug aan in België. Wie wanneer waar verwacht wordt, zal ten laatste mei 2023 gecommuniceerd worden.

Kunnen we vliegtuigtickets omboeken naar een latere en/of andere luchthaven?

Nee.