Berichten over de Wereld Jamboree

Bericht 17 juli 2023 – Overstromingen

Onderstaand artikel is overgenomen van het artikel op de website van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Je kan het origineel terugvinden op: https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/nieuws/geruststelling-voor-wereldjamboree-na-noodweer-in-korea

De afgelopen periode vernamen we via pers en media nieuws over hevige stortbuien die in Zuid-Korea overstromingen en aardverschuivingen veroorzaakten en de infrastructuur in sommige gebieden ontwricht. Deze natuurrampen zijn voornamelijk te wijten aan extreme regenval, die heeft geleid tot een aanzienlijke schade. Met het oog op de komende World Scout Jamboree komende weken, volgen we de toestand aandachtig op. Met gunstige vooruitzichten in de eerste plaats. 

De update die we ontvangen vanuit de organisatie van Jamboree, meldt dat de situatie op de Jamboree-locatie na de recente regenval en gegevens over effectiviteit van overstromingsbeperkende voorzieningen, bemoedigend zijn. De Koreaanse regering heeft  n.a.v. klimatologische omstandigheden in augustus, uitgebreide maatregelen genomen om de veiligheid van de deelnemers tijdens de 25ste Wereld Scout Jamboree te garanderen. “Door deze veiligheidsmaatregelen te implementeren zoals extra retentievijvers, drainage- en waterafvoersystemen, creëert de Koreaanse overheid een veilige omgeving voor de 25ste Wereld Scout Jamboree. Een proactieve aanpak in het beheren van risico’s en natuurrampen, met regelmatige inspecties en onderhoudswerkzaamheden, staat borg voor het organiseren van een veilig en succesvol evenement.” Aldus de meest actuele boodschap op 17 juli met beeld vanop het terrein ter plaatse.

We baseren ons op informatie o.a. via the World Organization of  the Scout Movement om deelnemende scouts en gidsen vanuit ons land op de hoogte te houden van de toestand. Ook de leiding van het Belgische contingent houdt mee de vinger aan de pols en zorgt voor de nodige doorstroming van info De boodschap bij deze is dan ook geruststellend om uit te kijken naar dit kamp; draw your dreams .Bericht 4 augustus 2023 – Warm weer

Bericht 4 augustus 2023 – Warm weer

Beste ouders en vrienden,

In pers en op sociale media circuleren berichten die u ongerust kunnen maken over kinderen, familie of vrienden die deelnemen aan de World Scout Jamboree in Zuid-Korea.

We laten hier graag weten dat de jamboree inmiddels aan de gang is en er volop door onze Belgische scouts en gidsen wordt genoten van de sfeer en het programma.

Vooral bij aanvang waren er problemen op het terrein met vertraging bij opbouw en start, als gevolg van recente regen en warm weer. Zowel de wereldorganisatie van scouting als de Koreaanse overheid, pakten dit aan en blijven er alles aan doen om dit gebeuren veilig en goed te laten verlopen.

Het kan dat leden of leiding door het voor hen ongewone klimaat of activiteiten ongemakken ervaren, en daarvoor misschien hulp of eenvoudige verzorging kregen. Echter zonder bericht daarover vanuit de contingentleiding hoeft niemand zich zorgen te maken. Bij elk ernstig voorval worden betrokken ouders rechtstreeks gecontacteerd.

Met uitgebreide medische teams, extra aandacht voor voeding, drank, hygiëne en sanitair, hebben we er als contingent alle vertrouwen in dat deze jamboree voor iedereen een fijne en verrijkende ervaring kan zijn.

Wie toch dringende vragen of grote bekommernissen heeft kan daarmee terecht via mail info@jamboree2023.be

Via pers volgen mogelijk nog updates in nauwe samenwerking met de dienst communicatie in ons land. Wij updaten deze boodschap enkel als er belangrijke extra informatie zou zijn. Zoals het hoort op een kamp dus: ‘geen nieuws is goed nieuws’.

We beleven het hier verder; drawing dreams …

Bericht 4 augustus 2023 – Vertrek van het UK-contingent

Naar aanleiding van verplaatsing van deelnemers uit UK op Jamboree, overleggen we komende uren met het contingent management team van de Belgische delegatie hoe de situatie in te schatten en te reageren. De beslissing van scouts uit UK om een andere verblijfplaats te zoeken, duidt niet op een acute noodsituatie maar is een voorzorgsmaatregel waarover we met andere landen beraadslagen. Update volgt asap.