Leefregels

Waar mensen samenleven worden altijd afspraken gemaakt. Wat kan? Wat mag? Om alles goed te laten verlopen, dienen de afspraken ook te worden nageleefd door [YD1] alle deelnemers. Niet alleen jullie, maar ook de leiding, de IST en het coördinatieteam verklaren zich akkoord en leven deze regels na. Deze zijn geldig gedurende het volledige Jamboree-traject van het Belgisch Contingent voor de World Scout Jamboree 2023.

1. Engagement

Door je in te schrijven, engageer je je niet alleen om deel te nemen aan de Jamboree zelf, maar ook aan het geheel van voorbereidende activiteiten.
Uitzonderingen en onvoorziene afwezigheden kunnen altijd voorkomen, maar bespreek dit dan tijdig met je leiding of werkgroep. Leiding ziet toe op de aanwezigheden van de leden en houdt een aanwezigheidslijst bij.


2. Wederzijds respect

Als scouts en gidsen gaan we goed om met elkaar. Dat wil zeggen dat we elkaar respectvol benaderen en elkaar kansen geven, ook als het moeilijk gaat. We pesten niet en we werken samen.

3. Drugs

“Scouting, kicken zonder drugs.” Illegale drugs (ook softdrugs dus!) kunnen niet.

4. Alcohol

Tijdens de voorbereidende activiteiten in België is elk gebruik van alcohol voor min 18-jarigen verboden. Voor de leiding en IST zal er een avondbar georganiseerd worden door het coördinatieteam. Wij verwachten hierbij een verantwoord gebruik. Eigen drank meebrengen is dus absoluut verboden.
In Zuid-Korea voldoen wij aan de lokale wetten en aan de regels die door de organisatie van de Jamboree opgelegd worden.

5. Tabak

Tijdens de voorbereidende activiteiten in België kan roken niet voor de leden. Voor leiding en IST wordt er een rookmoment en -zone voorzien door het coördinatieteam. Roken kan niet tijdens de activiteiten.

In Zuid-Korea voldoen wij aan de lokale wetten en aan de regels die door de organisatie van de Jamboree opgelegd worden. Roken is onder de 19 jaar verboden in Zuid-Korea. Het is daarom verboden voor iedereen onder de 19 jaar om tabak in hun bagage mee te nemen naar Zuid-Korea.

6. Slapen

We voorzien acht uur nachtrust tijdens de voorbereidende activiteiten. We respecteren deze nachtrust voor iedereen.

Voor de leden (jeugddeelnemers) geldt dat jongens en meisjes in afzonderlijke kamers/ tenten slapen. 

7. Safe From Harm

Om de fysieke en mentale veiligheid van alle deelnemers (jongeren en volwassenen) te garanderen, vragen de organisatie van de Jamboree en het Belgisch Contingent dat alle volwassenen de gedragscode genaamd “Safe From Harm” respecteren. 

In samenwerking met de jongeren, die evenzeer verantwoordelijk zijn voor de sfeer binnen hun Unit, bouwen de volwassenen in elke Unit mee aan een gezonde, welwillende en vervullende omgeving voor iedereen. 

Alle volwassenen van ons contingent verbinden zich er toe de vorming “Safe From Harm” te volgen en de regels na te leven. Ze verbinden zich er ook toe om eventuele incidenten te melden. 

8. Gebruik van GSM en andere elektronica

Het gebruik van een GSM of andere elektronische apparaten (waaronder muziekboxen) mag in geen enkel geval de activiteiten verstoren. Als je deze apparaten toch meeneemt, dan doe je dat op eigen kosten en op eigen risico.

9. Leefomgeving

We hanteren als scouts en gidsen vanzelfsprekend een ecologisch verantwoorde aanpak.
Dat wil zeggen:

  • dat we afval zoveel mogelijk vermijden, beperken en sorteren;
  • dat we respect hebben voor de natuur en het materiaal;
  • dat we rekening houden met stilteafspraken.

10. Consequenties en handhaving leefregels

De hele begeleiding draagt deze regels uit.
Unitleiding is verantwoordelijk voor de leden van de eigen unit.


Het coördinatieteam behoudt zich het recht voor om deelnemers die zich niet naar behoren gedragen uit te sluiten van (verdere) deelname aan de activiteiten en aan de Jamboree. Het coördinatieteam hanteert hiervoor het document ‘Leefregels’. In dit geval gelden voor het terugkrijgen van een deel van het inschrijvingsgeld de regels zoals verwoord onder punt 5 Annuleringsvoorwaarden uit de Algemene voorwaarden.


In het geval van een uitsluiting tijdens de Jamboree zelf zijn de extra kosten die daaraan zijn verbonden, bijvoorbeeld een eerdere retourreis, voor rekening van (de wettelijk vertegenwoordiger van) de deelnemer.

11. Aanpassing van de leefregels

Het coördinatieteam behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Leefregels aan te passen. De wijzigingen zijn van toepassing zodra ze gepubliceerd zijn via de website http://www.jamboree2023.be/