Update Jamboree – 4 augustus

Deze avond vernamen we dat het UK contingent besliste om het Jamboreeterrein te verlaten. Wij, het Contingent Management Team, hebben momenteel besloten om op het kampterrein te blijven, maar we herevalueren de situatie dagelijks en houden constant vinger aan de pols. We maakten deze beslissing door verschillende zaken in overweging te nemen.  

Een deel van het Belgisch contingent, met name de IST en enkele CMT, zijn al een langere tijd aanwezig op het kampterrein en hebben de situatie al een heel stuk zien verbeteren. Ook nu nog zien we elke dag aangehaalde problemen verbeteren, maar blijven we bij de organisatie hameren op zaken die nog beter of uitgebreider aangepakt moeten worden.  

Daarnaast heeft WOSM, World Organisation of the Scout Movement, besloten om samen met de Koreaanse overheid de coördinatie van de Jamboree mee in handen te nemen. Samen pakken ze de resterende problemen aan om de gezondheid, veiligheid en het welzijn van de deelnemers te garanderen. Meer info hierover vind je op de website van WOSM: https://www.scout.org/news/statement-25th-jamboree.  

Tot slot merken we dat onze leden enthousiast en tevreden zijn. Leden maken plezier, sluiten internationale vriendschappen en doen een heuse levenservaring op. 

Onze prioriteit is en blijft de veiligheid en het welzijn van onze deelnemers. Net daarom blijven we de situatie opvolgen en blijven we jullie op de hoogte houden.